Pregledi i ispitivanja

PRO-ING je Imenovano telo za preglede i ispitivanje opreme pod pritiskom  prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sl. glasnik RS 87/2011 i 75/2013).

PRO-ING korisnicima opreme pod pritiskom može ponuditi sledeće usluge:

  • Prvi pregled opreme pod pritiskom pre puštanja u rad,
  • Periodični pregled opreme pod pritiskom,
  • Vanredni pregled opreme pod pritiskom, i
  • Pregled pre ponovnog puštanja u rad.

Uz preglede opreme sprovodimo i potrebna ispitivanja u cilju dokazivanja da je oprema pod pritiskom bezbedna za rad.

Pre stavljanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti u upotrebu na mestu korišćenja potrebno je podneti Imenovanom telu za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom zahtev za prvi pregled opreme pod pritiskom.

Rok za periodični pregled opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti počinje da teče danom stavljanja te opreme pod pritiskom u upotrebu.

Prilikom pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom, imenovano telo za preglede i ispitivanja proverava da li su ispunjeni zahtevi za bezbedan rad opreme pod pritiskom. Oprema pod pritiskom je bezbedna za rad kada se pregledom i ispitivanjima potvrde bitni zahtevi propisani tehnickim propisima kojim su propisani tehnicki zahtevi za opremu pod pritiskom i jednostavne posude pod pritiskom i zahtevi iz projektne dokumentacije tehnološke celine.

PRO-ING je imenovan od strane Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, rešenje broj: 312-01-00582/2012-09 od 28. juna 2012. godine.

Prijavni list za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom možete naći ovde: PRIJAVNI LIST

Comments are closed.