ISKUSTVO

Više od 20 godina zaposleni u Pro-ING pronalaze rešenja za opremu pod pritiskom u svim granama procesne industrije.

U TOKU SA INOVACIJAMA

Specijalizovani software i poslednje verzije standarda nisu potreba već način na koji mi radimo.

POVERENJE

Veliki procenat stalnih klijenata je dokaz da smo opravdali ukazano poverenje. To je jedan od razloga zašto smo mi prva instanca kojoj se obraćaju

KOMPLETAN PRISTUP

Naša rešenja nikad nisu parcijalna i kratkotrajna, već sasvim suprotno – kompletna i dugotrajna jer uvek gledamo širu sliku.

PROVERITE SERTIFIKAT

Ukoliko za opremu pod pritiskom posedujete sertikat o usaglašenosti koji je izdao Pro-ING, njegov status kao i osnovne podatke o njemu ovde možete da proverite.

SERTIFIKACIJA

Pro-ING je imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom prema Pravilniku o opremi pod pritiskom ("Sl. glasnik RS" 114/2021). Više o tome ovde.

Modula A2 – interna kontrola proizvodnje i nadzorne provere opreme pod pritiskom u nasumično odabranim vremenskim razmacima

Modul B – Pregled tipa - tip proizvodnje

Modul B – Pregled tipa - projekat tipa

Modul C2 – Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadzornih provera opreme pod pritiskom u nasumično odabranim vremenskim razmacima

Modul D – Usaglašenost sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta proizvodnog postupka

Modul D1 – Obezbeđenje kvaliteta procesa proizvodnje

Modul G – Usaglašenost na osnovu pojedinačne verifikacije

Modul H – Usaglašenost zasnovana na potpunom obezbeđenju kvaliteta

Modul H1 – Usaglašenost zasnovana na potpunom obezbeđenju kvaliteta sa pregledom projekta

Modul E – Usaglašenost sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta opreme pod pritiskom

Modul E1 – Obezbeđenje kvaliteta završnog kontrolisanja i ispitivanja opreme pod pritiskom

Modul F – Usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije opreme pod pritiskom

PREGLED I ISPITIVANJE

Pro-ING je imenovano telo za pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom. Više o tome ovde.

Prvi pregled opreme pod pritiskom.

 Periodičan pregled opreme pod pritiskom.

 Vanredni pregled ili pregled pre ponovnog puštanja u rad opreme pod pritiskom.

POKRETNA OPREMA POD PRITISKOM

Pro-ING je imenovano telo za pokretnu opremu pod pritiskom. Više o tome ovde.

Odobrenje tipa

Prvo kontrolisanje i ispitivanje

Ponovno ocenjivanje usaglašenosti

Periodično, vanredno i međukontrolisanje

IZJAVE KLIJENATA