Reference

Energo-sistem d.o.o. Novi Sad

Opis posla: Oprema pod pritiskom u sastavu kompresora, Rafinerija gasa Elemir

Vrsta opreme: Oprema pod pritiskom

Godina: 2015, 2016

Energo-zelena d.o.o. Inđija

Opis posla: Oprema pod pritiskom u postrojenju za preradu životinjskog otpada, Energo-zelena, Inđija

Vrsta opreme: Oprema pod pritiskom

Godina: 2012, 2013

Grundfos d.o.o. Inđija

Opis posla: Oprema pod pritiskom u postrojenju za Fabrici Grundfos, Inđija

Vrsta opreme: Oprema pod pritiskom

Godina: 2013, 2015

Hutchinson d.o.o. Ruma

Opis posla: Oprema pod pritiskom

Vrsta opreme: Oprema pod pritiskom

Godina: 2015, 2016

Ključne reči: ,

JKP Beogradske elektrane

Opis posla: Periodični prelged vrelovodnog kotla VK-4, fabr. br.5089, 116 MW

Vrsta opreme: Oprema pod pritiskom

Godina: 2015

Ključne reči:

JKP Beogradske elektrane

Opis posla: Vanredni prelged vrelovodnog kotla VK-6, fabr. br. 4275, 116 MW

Vrsta opreme: Oprema pod pritiskom

Godina: 2015

Ključne reči:

JUB d.o.o., Šimanovci

Opis posla: Oprema pod pritiskomu fabrici JUB

Vrsta opreme: Oprema pod pritiskom

Godina: 2015, 2016

Ključne reči: ,

Klinički centar Srbije

Opis posla: Medincinska oprema pod pritiskom

Vrsta opreme: Oprema pod pritiskom

Godina: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Ključne reči: ,

Linde Gas Srbija a.d. Bečej

Opis posla: Oprema pod pritiskom u gasifikacionim stanicama (Rezervoari za TAG i TUD, isparivači...), više lokacija po Srbiji

Vrsta opreme: Oprema pod pritiskom

Godina: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Linde Gas Srbija a.d. Bečej

Opis posla: Fabrika za proizvodnju CO2 - posude i cevovodi

Vrsta opreme: Oprema pod pritiskom

Godina: 2014, 2015, 2016

Ključne reči: ,

Livnica preciznih odlivaka d.o.o. Ada

Opis posla: Oprema pod pritiskom - Hot Isosatic Press, LPO Ada

Vrsta opreme: Oprema pod pritiskom

Godina: 2015

NIS a.d. Novi Sad

Opis posla: Rafinerija nafte Pančevo: Projekat modernizacije, blagi hidrokreking i hidordorada (MHC/DHT) - Posude

Vrsta opreme: Oprema pod pritiskom

Godina: 2012

RTB Bor Grupa TIR

Opis posla: Projekat modernizacije topionice i fabrike sumporne kiseline

Vrsta opreme: Oprema pod pritiskom

Godina: 2014, 2015

Sponit d.o.o. Čačak

Opis posla: Oprema pod pritiskom za CNG

Vrsta opreme: Oprema pod pritiskom

Godina: 2014, 2016

Ključne reči: ,